Lediga jobb

Simrishamns kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med närmare  1 600 medarbetare. De flesta arbetar inom barnomsorg, skola samt äldre- och handikappomsorg.

Vi anstränger oss för att skapa goda arbetsplatser där medarbetarna trivs och har en bra arbetsmiljö, där det finns stimulerande arbetsuppgifter där alla känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Service, vänlighet och respekt ska prägla kontakten med kommuninvånarna. Pensionsavgångarna ökar markant framöver hos oss liksom i övrigt i samhället, därför kommer personalförsörjningen att bli en viktig fråga under de närmaste tio åren. Vi är en attraktiv arbetsgivare som hela tiden vill bli ännu bättre. Vill du vara med? Här annonserar vi löpande ut lediga jobb hos oss. 

Jobba med vård och omsorg i Simrishamn

Du som utbildar dig inom vård och omsorg och vill arbeta utifrån ett rehabiliterande synsätt, kommer att trivas med att jobba hos oss. Du får möjlighet att bidra till att en annan människa kan få leva ett värdigt liv, oavsett ålder eller funktionshinder, oavsett om du väljer att jobba inom vård och omsorg, LSS eller inom psykiatrin.

Hos oss blir du viktig: Hos oss i Simrishamns kommun får du ett stort inflytande och det finns stor handlingsfrihet i hela organisationen, för att förbättra och utveckla verksamheterna. Vi bedriver många olika former av projekt, allt för att hitta nya lösningar och få medarbetarna att vara delaktiga och växa. Det gör att vi ligger långt framme inom innovation och utveckling – och att vi får väldigt goda betyg när det vi gör bedöms, vare sig det är av vårdtagarna, anhöriga eller kollegor. Läs mer här.

Just nu söker vi:

Distriktssköterska Äldrevårdssköterska, ref nr 16.025 10 mars
Distriktssköterska Äldrevårdssköterska, ref nr 16-024 10 mars
Omsorgsassistent 75 %, ref nr 16-023 28 februari
Familjebehandlare behandlingsassistent 100 %, ref nr 16-022 28 februari
Speciallärare Specialpedagog Resurslärare 100%, ref nr 16-021 11 mars
Enhetschef VA, 100 %, ref nr 16-020 6 mars
Vik administrativ assistent, 100 %, ref nr 16-019 28 februari
Leg arbetsterapeuter, ref nr 16-018 15 maj
Administrativ assistent 50-75 %, ref nr 16-017 14 februari
Modersmålslärare Studiehandledare i tigrina, ref nr 16-016 12 februari
Modersmålslärare Studiehandledare i dari, ref nr 16-015 12 februari
Kurator 100 %, ref nr 16-013 15 februari
Semestervikarie, Lef Fysioterapeut/sjukgymnast, ref nr 16-010 25 april
Semestervikarie, Leg arbetsterapeuter, ref nr 16-009 25 april
Semestervikarie,  Undersköterskor/vårsbiträde, ref nr 16-008 25 april
Semestervikarie, Distriktssköterska, Sjuksköterska mfl, ref nr 16-005 25 april
Semestervikarie, Omsorgsassistenter/behandlingsass mfl, ref nr 16-004 25 april
Semestervikarie, omsorgshandläggare biståndshandläggare 2016, ref nr 16-003 25 april
Omsorgshandläggare 100%, ref 16-001 20 mars