Lediga tjänster

Simrishamns kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med närmare  1 600 medarbetare. De flesta arbetar inom barnomsorg, skola samt äldre- och handikappomsorg.

Vi anstränger oss för att skapa goda arbetsplatser där medarbetarna trivs och har en bra arbetsmiljö, där det finns stimulerande arbetsuppgifter där alla känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Service, vänlighet och respekt ska prägla kontakten med kommuninvånarna. Pensionsavgångarna ökar markant framöver hos oss liksom i övrigt i samhället, därför kommer personalförsörjningen att bli en viktig fråga under de närmaste tio åren. Vi är en attraktiv arbetsgivare som hela tiden vill bli ännu bättre. Vill du vara med? Här annonserar vi löpande ut lediga jobb hos oss. 

Jobba med vård och omsorg i Simrishamn

Du som utbildar dig inom vård och omsorg och vill arbeta utifrån ett rehabiliterande synsätt, kommer att trivas med att jobba hos oss. Du får möjlighet att bidra till att en annan människa kan få leva ett värdigt liv, oavsett ålder eller funktionshinder, oavsett om du väljer att jobba inom vård och omsorg, LSS eller inom psykiatrin.

Hos oss blir du viktig: Hos oss i Simrishamns kommun får du ett stort inflytande och det finns stor handlingsfrihet i hela organisationen, för att förbättra och utveckla verksamheterna. Vi bedriver många olika former av projekt, allt för att hitta nya lösningar och få medarbetarna att vara delaktiga och växa. Det gör att vi ligger långt framme inom innovation och utveckling – och att vi får väldigt goda betyg när det vi gör bedöms, vare sig det är av vårdtagarna, anhöriga eller kollegor. Läs mer här.

Just nu söker vi:

Socionom i förskola, 100 %, ref nr 16-092 31 maj
Grundlärare åk 1-6, 100 %, 2 tjänster ref nr 16-091 19 juni
Gymnasielärare, fotografisk bild, 15 %, ref nr 16-090 5 juni
Projektledare SÖSK 5 juni
Lärare i hem- och konsumentkunskap 60 %, ref nr 16-089 7 juni
Lärare i svenska som andra språk, 80-100 %, ref nr 16-088 3 juni
Familjebehandlare/Familjepedagog 100 %, ref nr 16-087 13 juni
Enhetschef Hamn, 100 %, ref nr 16-086 12 juni
Elevhälsochef, 100%, ref nr 16-085 3 juni
Grundlärare 100 %, ref nr 16-084 3 juni
Undersköterska 83 %, ref nr 16-083 31 maj
Förskollärare / Lärare, 100 %, ref nr 16-082 27 maj
Slöjdlärare, inriktning trä och metall, 75 %, ref nr 16-081 5 juni
Slöjdlärare, inriktning textil, 75 %, ref nr 16-080 5 juni
Upphandlare 100 %, ref nr 16-079 29 maj
Projektledare Samhällsbyggnad 100 %, ref nr 16-078 29 maj
Arbetshandledare LSS, 80 %, ref nr 16-077 30 maj
Gymnasielärare teater 80-100 %, ref nr 16-076 29 maj
Gymnasielärare svenska samt specialpedagog, ref nr 16-075 29 maj
Fritidspedagog, 100 %, ref nr 16-073 5 juni
Grundlärare, 100 %, ref nr 16-072 5 juni
Socionom / Socialsekreterare 100 %, ref nr 16-070 29 maj
Fritidspedagog 100%, ref nr 16-064 30 juni