Lediga tjänster

Simrishamns kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med närmare  1 600 medarbetare. De flesta arbetar inom barnomsorg, skola samt äldre- och handikappomsorg.

Vi anstränger oss för att skapa goda arbetsplatser där medarbetarna trivs och har en bra arbetsmiljö, där det finns stimulerande arbetsuppgifter där alla känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Service, vänlighet och respekt ska prägla kontakten med kommuninvånarna. Pensionsavgångarna ökar markant framöver hos oss liksom i övrigt i samhället, därför kommer personalförsörjningen att bli en viktig fråga under de närmaste tio åren. Vi är en attraktiv arbetsgivare som hela tiden vill bli ännu bättre. Vill du vara med? Här annonserar vi löpande ut lediga jobb hos oss. 

Jobba med vård och omsorg i Simrishamn

Du som utbildar dig inom vård och omsorg och vill arbeta utifrån ett rehabiliterande synsätt, kommer att trivas med att jobba hos oss. Du får möjlighet att bidra till att en annan människa kan få leva ett värdigt liv, oavsett ålder eller funktionshinder, oavsett om du väljer att jobba inom vård och omsorg, LSS eller inom psykiatrin.

Hos oss blir du viktig: Hos oss i Simrishamns kommun får du ett stort inflytande och det finns stor handlingsfrihet i hela organisationen, för att förbättra och utveckla verksamheterna. Vi bedriver många olika former av projekt, allt för att hitta nya lösningar och få medarbetarna att vara delaktiga och växa. Det gör att vi ligger långt framme inom innovation och utveckling – och att vi får väldigt goda betyg när det vi gör bedöms, vare sig det är av vårdtagarna, anhöriga eller kollegor. Läs mer här.

Just nu söker vi:

 Behandlingsassistent

 

 Skolkurator F-6, 70 %, ref 16-120

11 sept

 Undersköterska 83 %, ref nr 16-119

31 aug

 Lärare 7-9 franska 50%, ref nr 16-118

18 sep

 Lärare 7-9 idrot och hälsa 100%, ref nr 16-117

4 sep

 Lärare 1-6 eller 7-9 i matematidk/svenska eller matematik / no 100% i särskild undervisningsgrupp, ref nr 16-116

4 sept

 Kurator, 100 %, ref nr 16-115

28 aug

 Helpdeskansvarig IT-tekniker 100%

31 aug

Samordnare för Kontakt Simrishamn 100%

28 aug
Barn och ungdomshandledare, ref 16-114 4 sep
Socialsekretare, ref nr 16-113 23 aug
Timvikarie förskola och grundskola, ref nr 16-104