Lediga jobb

Simrishamns kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med närmare  1 600 medarbetare. De flesta arbetar inom barnomsorg, skola samt äldre- och handikappomsorg.

Vi anstränger oss för att skapa goda arbetsplatser där medarbetarna trivs och har en bra arbetsmiljö, där det finns stimulerande arbetsuppgifter där alla känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Service, vänlighet och respekt ska prägla kontakten med kommuninvånarna. Pensionsavgångarna ökar markant framöver hos oss liksom i övrigt i samhället, därför kommer personalförsörjningen att bli en viktig fråga under de närmaste tio åren. Vi är en attraktiv arbetsgivare som hela tiden vill bli ännu bättre. Vill du vara med?

 

Jobba med vård och omsorg i Simrishamn

Du som utbildar dig inom vård och omsorg och vill arbeta utifrån ett rehabiliterande synsätt, kommer att trivas med att jobba hos oss. Du får möjlighet att bidra till att en annan människa kan få leva ett värdigt liv, oavsett ålder eller funktionshinder, oavsett om du väljer att jobba inom vård och omsorg, LSS eller inom psykiatrin.

Hos oss blir du viktig: Hos oss i Simrishamns kommun får du ett stort inflytande och det finns stor handlingsfrihet i hela organisationen, för att förbättra och utveckla verksamheterna. Vi bedriver många olika former av projekt, allt för att hitta nya lösningar och få medarbetarna att vara delaktiga och växa. Det gör att vi ligger långt framme inom innovation och utveckling – och att vi får väldigt goda betyg när det vi gör bedöms, vare sig det är av vårdtagarna, anhöriga eller kollegor. Läs mer här.

Just nu söker vi:

SVA-lärare till Österlengymnasiet, ref nr 14-123 2 januari 2015
Fritidspedagog eller Grundskolelärare 100 %, ref nr 14-122 29 december 2014
Förskollärare 50.100 %, 4 tjänster, ref nr 14-121 30 december 2014
Handledare 6, tjänster 100 %, ref nr 14-120 11 januari 2015
Samordnare 100 %, ref nr 14-119 11 januari 2015
Kanslichef, ref nr 14-116 6 januari 2015
Chefsadministratör 100%, ref nr 14-117 6 januari 2015
Skolassistent 100%, ref nr 14-115 7 januari 2015
Lärare i ma/no 7-9, ref nr 14-114 7 januari 2015
Lärare 1-7 eller 4-9, ref nr 14-118 29 december
Socionom/Socialsekreterare vuxenenheten, ref nr 14-092 Löpande sista ansökningsdag 19 december
Klientansvarig IT-tekniker, ref nr 14-106 19 december
Socionom/Socialsekreterare 100 %, ref nr 14-100 löpande rekrytering

 Bibliotekarie till vikariepool i Sydöstra Skåne. Läs här!

 

Deltidsbrandman till stationsområdena Simrishamn och Borrby. Läs mer här!