Lediga jobb

Simrishamns kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med närmare  1 600 medarbetare. De flesta arbetar inom barnomsorg, skola samt äldre- och handikappomsorg.

Vi anstränger oss för att skapa goda arbetsplatser där medarbetarna trivs och har en bra arbetsmiljö, där det finns stimulerande arbetsuppgifter där alla känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Service, vänlighet och respekt ska prägla kontakten med kommuninvånarna. Pensionsavgångarna ökar markant framöver hos oss liksom i övrigt i samhället, därför kommer personalförsörjningen att bli en viktig fråga under de närmaste tio åren. Vi är en attraktiv arbetsgivare som hela tiden vill bli ännu bättre. Vill du vara med? Här annonserar vi löpande ut lediga jobb hos oss. 

Jobba med vård och omsorg i Simrishamn

Du som utbildar dig inom vård och omsorg och vill arbeta utifrån ett rehabiliterande synsätt, kommer att trivas med att jobba hos oss. Du får möjlighet att bidra till att en annan människa kan få leva ett värdigt liv, oavsett ålder eller funktionshinder, oavsett om du väljer att jobba inom vård och omsorg, LSS eller inom psykiatrin.

Hos oss blir du viktig: Hos oss i Simrishamns kommun får du ett stort inflytande och det finns stor handlingsfrihet i hela organisationen, för att förbättra och utveckla verksamheterna. Vi bedriver många olika former av projekt, allt för att hitta nya lösningar och få medarbetarna att vara delaktiga och växa. Det gör att vi ligger långt framme inom innovation och utveckling – och att vi får väldigt goda betyg när det vi gör bedöms, vare sig det är av vårdtagarna, anhöriga eller kollegor. Läs mer här.

Just nu söker vi:

Omsorgsassistenter, ref nr 15-098 31 juli
Omsorgsassistent, ref nr 15-097 31 juli
Vik Socialsekreterare, ref nr 15-096 27 juli
Trafikingenjör, ref nr 15-095 9 augusti
Rörläggare, ref nr 15-094 31 augusti
Driftsrörläggare, ref nr 15-093 31 augusti
Lärare i Trä och Metall, ref nr 15-092 10 augusti
Bibliotekarie, ref nr 15-091 17 augusti
Undersköterskor, ref nr 15-090 16 augusti
Fritidspedagog, ref nr 15-089 24 juli
Skolpsykolog, ref nr 15-088 31 juli
Miljöstrateg, ref nr 15-087 19 juli
Lärare i svenska o spanska prskyrs 7-9, ref nr 15-086 31 juli
Personalspecialist, ref nr 15-084 2 augusti
Vaktmästare, ref nr 15-077 7 augusti
Timvikarie Barn- och utbildningsförvaltningen, ref nr 15-060 31 augusti