Lediga jobb

Simrishamns kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med närmare 1 600 medarbetare. De flesta arbetar inom barnomsorg, skola samt äldre- och handikappomsorg.

Vi anstränger oss för att skapa goda arbetsplatser där medarbetarna trivs och har en bra arbetsmiljö, där det finns stimulerande arbetsuppgifter där alla känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Service, vänlighet och respekt ska prägla kontakten med kommuninvånarna. Pensionsavgångarna ökar markant framöver hos oss liksom i övrigt i samhället, därför kommer personalförsörjningen att bli en viktig fråga under de närmaste tio åren. Vi är en attraktiv arbetsgivare som hela tiden vill bli ännu bättre. Vill du vara med?

 

Jobba med vård och omsorg i Simrishamn

Du som utbildar dig inom vård och omsorg och vill arbeta utifrån ett rehabiliterande synsätt, kommer att trivas med att jobba hos oss. Du får möjlighet att bidra till att en annan människa kan få leva ett värdigt liv, oavsett ålder eller funktionshinder, oavsett om du väljer att jobba inom vård och omsorg, LSS eller inom psykiatrin.

Hos oss blir du viktig: Hos oss i Simrishamns kommun får du ett stort inflytande och det finns stor handlingsfrihet i hela organisationen, för att förbättra och utveckla verksamheterna. Vi bedriver många olika former av projekt, allt för att hitta nya lösningar och få medarbetarna att vara delaktiga och växa. Det gör att vi ligger långt framme inom innovation och utveckling – och att vi får väldigt goda betyg när det vi gör bedöms, vare sig det är av vårdtagarna, anhöriga eller kollegor. Läs mer här.

Fritidspedagog, 100 % 1-2st f n med placering vid Skolområde Simrislund , ref nr 14-031

 27 april

Vik Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast, 100 % till Hälso- och sjukvårdsenheten rehab, ref nr 14-022

11 maj

 Skolläkare 20% vid elevhälsan, barn- och utbildningsförvaltningen, ref nr 14-028

30 april

Semestervikarier till social omsorg, ref semvik socoms 2014

25 april

Semestervikarier till Hälso- och sjukvårdsenheten, distriktssköterskor/sjuksköterskor ref semvik dsk 2014 

25 april